GDY  ŚLICZNA  PANNA

Najbardziej polska z polskich kolęd...

GDY  ŚLICZNA  PANNA

Najbardziej polska z polskich kolęd...

GDY  ŚLICZNA  PANNA

Najbardziej polska z polskich kolęd...