KONCERTY  KOLĘD

Ze świętami Bożego Narodzenia nastaje czas

spotkań opłatkowych i wspólnego kolędowania.

To stary, piękny zwyczaj, który umacnia

poczucie wspólnoty i szacunek do bliźniego.


Duet „PARTITA" podczas występu wykonuje

najpiękniejsze i najbardziej znane kolędy.

Śpiew przeplatający się z pięknymi dźwiękami

skrzypiec i delikatnego akompaniamentu,

skłania wszystkich uczestników

do zadumy i refleksji oraz dodaje uroczystości

wyjątkowej, świątecznej atmosfery.

„Z miłości do muzyki..."

                 GDY  ŚLICZNA  PANNA

Najbardziej polska z polskich kolęd...

Copyright © duet
„PARTITA" 2010

Wszystkie wykonania fragmentów utworów prezentowane na tej stronie są autorskimi wykonaniami duetu „PARTITA"

i podlegają wszelkim przepisom o prawach autorskich.